Dịch của 小孩兒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
小孩兒
Tiếng Trung phồn thể
小孩兒

Thứ tự nét cho 小孩兒

Ý nghĩa của 小孩兒

  1. đứa trẻ
    xiǎoháir

Các ký tự liên quan đến 小孩兒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc