Dịch của 小茴香 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
小茴香
Tiếng Trung phồn thể
小茴香

Thứ tự nét cho 小茴香

Ý nghĩa của 小茴香

  1. cây thì là
    xiǎohuíxiāng

Các ký tự liên quan đến 小茴香:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc