Dịch của 尘 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 尘

Ý nghĩa của 尘

  1. bụi bẩn
    chén

Ví dụ câu cho 尘

防尘的
fángchén de
chống bụi
沙尘暴
shāchénbào
bão cát
吸尘器
xīchénqì
máy hút bụi
清尘
qīng chén
quét sạch bụi
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc