Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 尢

  1. què
    wāng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

尴尬
gāngà
lúng túng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc