Dịch của 局 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 局

Ý nghĩa của 局

  1. văn phòng, quản lý
  2. khung, khổ thơ
  3. trò chơi

Ví dụ câu cho 局

警察局
jǐngchájú
đồn cảnh sát
教育局
jiàoyùjú
phòng giáo dục
电话局
diànhuàjú
trao đổi qua điện thoại
我们才开始了新的一局棋
wǒmen cái kāishǐ le xīnde yījú qí
chúng ta vừa bắt đầu một ván cờ khác
最后一局
zuìhòu yījú
Trò chơi cuối cùng
跟我玩一局
gēn wǒ wán yījú
chơi một trận đấu với tôi
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc