Dịch của 工作狂 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
工作狂
Tiếng Trung phồn thể
工作狂

Thứ tự nét cho 工作狂

Ý nghĩa của 工作狂

  1. tham công tiếc việc
    gōngzuòkuáng

Các ký tự liên quan đến 工作狂:

Ví dụ câu cho 工作狂

我是个工作狂
wǒshì gè gōngzuòkuáng
tôi là một người nghiện công việc
极端工作狂
jíduān gōngzuòkuáng
tham công tiếc việc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc