Dịch của 左 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 左

Ý nghĩa của 左

  1. bên trái
    zuǒ

Ví dụ câu cho 左

发达的左脑
fādá de zuǒ nǎo
bán cầu não trái phát triển
左拐
zuǒ guǎi
rẽ trái
左撇子
zuǒpiězǐ
thuận tay trái
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc