Dịch của 巴西人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
巴西人
Tiếng Trung phồn thể
巴西人

Thứ tự nét cho 巴西人

Ý nghĩa của 巴西人

  1. người nước Brazil
    bāxīrén

Các ký tự liên quan đến 巴西人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc