Dịch của 布谷鸟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
布谷鸟
Tiếng Trung phồn thể
布穀鳥

Thứ tự nét cho 布谷鸟

Ý nghĩa của 布谷鸟

  1. chim cu
    bùgǔniǎo

Các ký tự liên quan đến 布谷鸟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc