Dịch của 希伯来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
希伯来
Tiếng Trung phồn thể
希伯來

Thứ tự nét cho 希伯来

Ý nghĩa của 希伯来

  1. Tiếng Do Thái
    Xībólái

Các ký tự liên quan đến 希伯来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc