Dịch của 带孩子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
带孩子
Tiếng Trung phồn thể
帶孩子

Thứ tự nét cho 带孩子

Ý nghĩa của 带孩子

  1. đón con
    dài háizi

Các ký tự liên quan đến 带孩子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc