Dịch của 常用的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
常用的
Tiếng Trung phồn thể
常用的

Thứ tự nét cho 常用的

Ý nghĩa của 常用的

  1. sử dụng chung
    chángyòngde

Các ký tự liên quan đến 常用的:

Ví dụ câu cho 常用的

常用的修饰语
chángyòngde xiūshìyǔ
công cụ sửa đổi chung
常用的词
chángyòngde cí
từ thông dụng
常用的方法
chángyòngde fāngfǎ
phương pháp phổ biến
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc