Trang chủ>干洗店

Tiếng Trung giản thể

干洗店

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 干洗店

  1. cửa hàng giặt khô
    gānxǐdiàn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc