Dịch của 平底鞋 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
平底鞋
Tiếng Trung phồn thể
平底鞋

Thứ tự nét cho 平底鞋

Ý nghĩa của 平底鞋

  1. giày đế bệt
    píngdǐxié

Các ký tự liên quan đến 平底鞋:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc