Dịch của 并列式 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
并列式
Tiếng Trung phồn thể
並列式

Thứ tự nét cho 并列式

Ý nghĩa của 并列式

  1. Song song
    bìnglièshì

Các ký tự liên quan đến 并列式:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc