Dịch của 应季的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
应季的
Tiếng Trung phồn thể
應季的

Thứ tự nét cho 应季的

Ý nghĩa của 应季的

  1. theo mùa
    yìngjìde

Các ký tự liên quan đến 应季的:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc