Trang chủ>延长有效期

Tiếng Trung giản thể

延长有效期

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 延长有效期

  1. để kéo dài thời gian hiệu lực
    yáncháng yǒuxiàoqī
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc