引导

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 引导

  1. hướng dẫn
    yǐndǎo
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

引导市场预期
yǐndǎo shìchǎng yùqī
để hướng dẫn các kỳ vọng của thị trường
引导规划流程
yǐndǎo guīhuà liúchéng
để hướng dẫn quy trình lập kế hoạch
引导发展
yǐndǎo fāzhǎn
để hướng dẫn sự phát triển

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc