Dịch của 引擎盖 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
引擎盖
Tiếng Trung phồn thể
引擎蓋

Thứ tự nét cho 引擎盖

Ý nghĩa của 引擎盖

  1. ca bô
    yǐnqínggài

Các ký tự liên quan đến 引擎盖:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc