Dịch của 引發 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
引發
Tiếng Trung phồn thể
引發

Thứ tự nét cho 引發

Ý nghĩa của 引發

  1. dẫn đến
    yǐnfā

Các ký tự liên quan đến 引發:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc