Dịch của 引荐 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
引荐
Tiếng Trung phồn thể
引薦

Thứ tự nét cho 引荐

Ý nghĩa của 引荐

  1. để giới thiệu sb.
    yǐnjiàn

Các ký tự liên quan đến 引荐:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc