Dịch của 引起 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
引起
Tiếng Trung phồn thể
引起

Thứ tự nét cho 引起

Ý nghĩa của 引起

  1. làm phát sinh, gây ra
    yǐnqǐ

Các ký tự liên quan đến 引起:

Ví dụ câu cho 引起

引起兴趣
yǐnqǐ xìngqù
để nâng cao sự quan tâm
引起怀疑
yǐnqǐ huáiyí
gây ra sự nghi ngờ
引起反应
yǐnqǐ fǎnyìng
để châm ngòi cho phản ứng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc