Dịch của 引进许可证 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
引进许可证
Tiếng Trung phồn thể
引進許可證

Thứ tự nét cho 引进许可证

Ý nghĩa của 引进许可证

  1. để mua giấy phép
    yǐnjìn xǔkězhèng

Các ký tự liên quan đến 引进许可证:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc