Dịch của 弟子不必不如师 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
弟子不必不如师
Tiếng Trung phồn thể
弟子不必不如師

Thứ tự nét cho 弟子不必不如师

Ý nghĩa của 弟子不必不如师

  1. Môn đồ không nhất thiết phải thua kém giáo viên
    dìzǐ bùbì bùrú shī; dìzǐ búbì bùrú shī

Các ký tự liên quan đến 弟子不必不如师:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc