Dịch của 张家口 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
张家口
Tiếng Trung phồn thể
張家口

Thứ tự nét cho 张家口

Ý nghĩa của 张家口

  1. Trương Gia Khẩu
    Zhāngjiākǒu

Các ký tự liên quan đến 张家口:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc