Dịch của 强迫症 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
强迫症
Tiếng Trung phồn thể
強迫症

Thứ tự nét cho 强迫症

Ý nghĩa của 强迫症

  1. chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
    qiǎngpòzhèng

Các ký tự liên quan đến 强迫症:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc