Dịch của 归咎 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
归咎
Tiếng Trung phồn thể
歸咎

Thứ tự nét cho 归咎

Ý nghĩa của 归咎

  1. đổ lỗi cho
    guījiù

Các ký tự liên quan đến 归咎:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc