Dịch của 归国 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
归国
Tiếng Trung phồn thể
歸國

Thứ tự nét cho 归国

Ý nghĩa của 归国

  1. trở về từ nước ngoài
    guīguó

Các ký tự liên quan đến 归国:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc