当中

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 当中

  1. giữa
    dāngzhōng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

他们当中有正派人
tāmen dāngzhōng yǒu zhèng pàirén
có những người tử tế trong số họ
居民当中的安全感
jūmín dāngzhōng de ānquángǎn
cảm giác an toàn trong dân chúng
企业当中进行调查
qǐyè dāngzhōng jìnhángtiáochá
tiến hành một cuộc khảo sát giữa các doanh nghiệp
我们当中到处有敌方
wǒmen dāngzhōng dàochù yǒu dífāng
có kẻ thù ở khắp mọi nơi trong chúng ta

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc