Dịch của 当令 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
当令
Tiếng Trung phồn thể
當令

Thứ tự nét cho 当令

Ý nghĩa của 当令

  1. trong mùa
    dānglìng

Các ký tự liên quan đến 当令:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc