Dịch của 当官 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
当官
Tiếng Trung phồn thể
當官

Thứ tự nét cho 当官

Ý nghĩa của 当官

  1. phục vụ như một quan chức
    dāngguān

Các ký tự liên quan đến 当官:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc