录像

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 录像

  1. đến videorecord
    lùxiàng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

录像合法性
lùxiàng héfǎxìng
tính hợp lệ của videorecord
摄影或录像
shèyǐng huò lù xiàng
để chụp ảnh hoặc quay phim
卫星录像
wèixīng lùxiàng
cảnh quay vệ tinh

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc