Dịch của 形声字 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
形声字
Tiếng Trung phồn thể
形聲字

Thứ tự nét cho 形声字

Ý nghĩa của 形声字

  1. ký tự tượng hình
    xíngshēngzì

Các ký tự liên quan đến 形声字:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc