Dịch của 形狀 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
形狀
Tiếng Trung phồn thể
形狀

Thứ tự nét cho 形狀

Ý nghĩa của 形狀

  1. hình dạng
    xíngzhuàng

Các ký tự liên quan đến 形狀:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc