形象

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 形象

  1. hình ảnh
    xíngxiàng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

形象艺术
xíngxiàng yìshù
nghệ thuật thị giác
自我形象
zìwǒ xíngxiàng
hình ảnh bản thân
英雄形象
yīngxióng xíngxiàng
hình ảnh anh hùng
形象塑造形象
xíngxiàng sùzào xíngxiàng
để tạo ra một hình ảnh

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc