影子

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 影子

  1. bóng
    yǐngzi
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

连个影子也没见到
lián ge yǐngzi yě méi jiàn dào
không một linh hồn nào được bật lên
某人的影子
mǒu rén de yǐngzi
bóng của ai đó
在树下的影子里休息
zài shù xià de yǐngzi lǐ xiūxi
nghỉ ngơi dưới bóng cây

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc