Dịch của 影集 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
影集
Tiếng Trung phồn thể
影集

Thứ tự nét cho 影集

Ý nghĩa của 影集

  1. truyền hình nhiều tập
    yǐngjí

Các ký tự liên quan đến 影集:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc