Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 彳

  1. bươc
    chì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

để có được
háng
hàng
hěn
rất
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc