Dịch của 待遇 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
待遇
Tiếng Trung phồn thể
待遇

Thứ tự nét cho 待遇

Ý nghĩa của 待遇

  1. sự đối đãi
    dàiyù
  2. thù lao, trả công
    dàiyù

Các ký tự liên quan đến 待遇:

Ví dụ câu cho 待遇

受到良好的待遇
shòudào liánghǎode dàiyù
để được đối xử tốt
受到待遇不满对受到的待遇不满
shòudào dàiyù bùmǎn duì shòudào de dàiyù bùmǎn
không hài lòng với cách đối xử đã nhận
不公平的待遇
bùgōngpíng de dàiyù
đối xử bất công
特殊待遇
tèshū dàiyù
điều trị, xử lý đặc biệt
物质待遇
wùzhì dàiyù
lợi ích vật chất
待遇优厚
dàiyù yōuhòu
lương và điều kiện tuyệt vời
社会福利待遇
shèhuìfúlì dàiyù
phúc lợi xã hội
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc