Dịch của 很明显 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
很明显
Tiếng Trung phồn thể
很明顯

Thứ tự nét cho 很明显

Ý nghĩa của 很明显

  1. nó hiển nhiên
    hěn míngxiǎn

Các ký tự liên quan đến 很明显:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc