Dịch của 後果 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
後果
Tiếng Trung phồn thể
後果

Thứ tự nét cho 後果

Ý nghĩa của 後果

  1. hậu quả
    hòuguǒ

Các ký tự liên quan đến 後果:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc