Dịch của 後續 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
後續
Tiếng Trung phồn thể
後續

Thứ tự nét cho 後續

Ý nghĩa của 後續

  1. theo sát
    hòuxù

Các ký tự liên quan đến 後續:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc