Trang chủ>得什么似的

Tiếng Trung giản thể

得什么似的

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 得什么似的

  1. đến cùng cực
    de shénme shìde
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

喜欢得什么似的
xǐhuāndé shénme shìde
thích nó kinh khủng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc