Dịch của 得益 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
得益
Tiếng Trung phồn thể
得益

Thứ tự nét cho 得益

Ý nghĩa của 得益

  1. để thu được lợi ích
    déyì

Các ký tự liên quan đến 得益:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc