Dịch của 從來不 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
從來不
Tiếng Trung phồn thể
從來不

Thứ tự nét cho 從來不

Ý nghĩa của 從來不

  1. không bao giờ
    cónglái bù

Các ký tự liên quan đến 從來不:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc