Dịch của 循着 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
循着
Tiếng Trung phồn thể
循著

Thứ tự nét cho 循着

Ý nghĩa của 循着

  1. theo dõi
    xúnzhe

Các ký tự liên quan đến 循着:

Ví dụ câu cho 循着

循着规律
xún zháo guīlǜ
tuân theo luật pháp
循着心里的答案
xún zháo xīnlǐ de dáàn
làm theo quyết định của trái tim
循着相同的路线
xún zháo xiāngtóng de lùxiàn
đi theo cùng một tuyến đường
循着香味
xún zháo xiāngwèi
theo dõi hương thơm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc