Dịch của 徵求 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
徵求
Tiếng Trung phồn thể
徵求

Thứ tự nét cho 徵求

Ý nghĩa của 徵求

  1. tìm kiếm, yêu cầu
    zhēngqiú

Các ký tự liên quan đến 徵求:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc