Dịch của 德州 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
德州
Tiếng Trung phồn thể
德州

Thứ tự nét cho 德州

Ý nghĩa của 德州

  1. Bang Texas
    Dézhōu

Các ký tự liên quan đến 德州:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc