Dịch của 心法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
心法
Tiếng Trung phồn thể
心法

Thứ tự nét cho 心法

Ý nghĩa của 心法

  1. phương pháp tu dưỡng tinh thần
    xīnfǎ

Các ký tự liên quan đến 心法:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc