Dịch của 心灵的沟通 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
心灵的沟通
Tiếng Trung phồn thể
心靈的溝通

Thứ tự nét cho 心灵的沟通

Ý nghĩa của 心灵的沟通

  1. giao tiếp tâm linh
    xīnlíng de gōutōng

Các ký tự liên quan đến 心灵的沟通:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc